Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
CID
CTCP Xây dựng và Phát triển Cơ sở hạ tầng
Cụm công nghiệp Vĩnh niệm, Đường Nguyễn Sơn Hà - Lê chân Hải phòng
(031).3870577
055555
Trần Duy Hải - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc
Trần Duy Hải
Bình thường
Hoạt động
10/05/2016
10.820.000
928.500
1.082.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 11/03/2020 12/03/2020 05/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 04/04/2019 05/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 21/02/2020 13:26 Báo cáo thường niên 2019
2 19/02/2020 14:20 Báo cáo tài chính năm 2019
3 03/04/2019 16:48 Báo cáo thường niên 2018
4 18/03/2019 11:11 Báo cáo tài chính năm 2018
5 26/03/2018 09:25 Báo cáo thường niên 2017
6 16/03/2018 10:48 Báo cáo tài chính năm 2017
    Tổng số 6 bản ghi