Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
CID
CTCP Xây dựng và Phát triển Cơ sở hạ tầng
Cụm công nghiệp Vĩnh niệm, Đường Nguyễn Sơn Hà - Lê chân Hải phòng
(031).3870577
055555
Trần Duy Hải - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc
Trần Duy Hải
Bình thường
Hoạt động
10/05/2016
10.820.000
928.500
1.082.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 28/03/2022 29/03/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 30/03/2021 31/03/2021 17/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi