Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
CGP
CTCP Dược phẩm Cần Giờ
Lầu 2, khu 2F-C1, tòa nhà Mirae Business Center, 268 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, Tp Hồ Chí MInh
08-39798750
0302664945
Trần Ngọc Lan Trang - Tổng Giám đốc
Dương Minh Dũng - Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc
Hủy giao dịch
Hủy giao dịch
26/10/2015
110.000.000
10.735.708
10.735.708
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 25/04/2019 26/04/2019 25/05/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 04/03/2019 05/03/2019 30/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi