Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
CEN
CTCP CENCON Việt Nam
Nhà BT số 28 dãy 16B4, Làng Việt Kiều Châu Âu đường Nguyễn Văn Lộc, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
0246 285 0292
0107268056
Trần Mạnh Sơn - Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Hữu Thường - Ủy viên HĐQT
Bình thường
Hoạt động
15/06/2018
13.092.000
1.309.200
1.309.200
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 07/06/2019 10/06/2019 24/06/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 26/10/2018 29/10/2018 12/11/2018 Họp Đại hội cổ đông bất thường
3 09/08/2018 10/08/2018 16/08/2018 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 3 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 04/06/2019 09:50 Báo cáo thường niên 2018
2 13/03/2019 17:00 Báo cáo tài chính năm 2018 của công ty mẹ
3 13/03/2019 16:59 Báo cáo tài chính năm 2018
    Tổng số 3 bản ghi