Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
CEC
CTCP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất
21A Cát Linh, P. Cát Linh, Q. Đống Đa, Hà Nội
(84-4) 38455777
0100103520
Lưu Ngọc Vĩnh - Chủ tịch HĐQT
Trương Thị Minh Thu - Trưởng Ban Kiểm Soát
Bình thường
Giao dịch đặc biệt
13/03/2014
59.770.360
5.977.036
5.977.036
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 04/03/2020 05/03/2020 04/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 02/12/2019 03/12/2019 05/12/2019 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
3 22/03/2019 25/03/2019 20/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi