Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
CCR
CTCP Cảng Cam Ranh
29 đường Nguyễn Trọng Kỷ, tổ dân phố Đá Bạc, phường Cam Linh, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
(84-58) 3854 307
4200272350
Nguyễn Viết Nhâm - Tổng Giám đốc
Nguyễn Huy Phương - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
24/09/2015
245.018.170
24.453.617
24.501.817
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 14/05/2021 17/05/2021 31/05/2021 Trả cổ tức bằng tiền
2 15/03/2021 16/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 29/06/2020 30/06/2020 30/07/2020 Trả cổ tức bằng tiền
4 19/03/2020 20/03/2020 20/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi