Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
CCR
CTCP Cảng Cam Ranh
29 đường Nguyễn Trọng Kỷ, tổ dân phố Đá Bạc, phường Cam Linh, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
(84-58) 3854 307
4200272350
Phạm Hữu Tấn - Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc
Nguyễn Huy Phương - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
24/09/2015
245.018.170
24.453.617
24.501.817
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 17/05/2019 20/05/2019 30/05/2019 Trả cổ tức bằng tiền
2 19/03/2019 20/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 14/05/2018 15/05/2018 30/05/2018 Trả cổ tức bằng tiền
4 28/03/2018 29/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi