Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
CCP
CTCP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng
02 Đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng
031 3827038
0200576055
Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên HĐQT, Giám đốc
Nguyễn Thị Thanh Mai - Thư ký công ty
Bình thường
Hoạt động
16/03/2017
24.000.000
2.400.000
2.400.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 17/03/2020 18/03/2020 06/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 08/03/2019 11/03/2019 28/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 29/01/2021 10:28 Báo cáo quản trị công ty năm 2020
2 05/03/2020 17:51 Báo cáo thường niên 2019
3 02/03/2020 16:02 Báo cáo tài chính năm 2019
4 11/03/2019 10:37 Báo cáo thường niên 2018
5 06/03/2019 12:38 Báo cáo tài chính năm 2018
6 06/03/2018 14:52 Báo cáo thường niên 2017
    Tổng số 6 bản ghi