Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
CBI
CTCP Gang thép Cao Bằng
Số 52 Phố Kim Đồng, Phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
026 3822 999
4800162247
Nguyễn Văn Phương - Giám đốc
Trần Văn Chưởng - Trưởng phòng Tổ chức hành chính
Bình thường
Hoạt động
28/09/2017
430.063.660
43.006.366
43.006.366
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 24/03/2022 25/03/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 26/04/2021 27/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi