Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
CAD
CTCP Chế biến & XNK Thủy sản Cadovimex
Khóm 2, Thị trấn Cái Đôi Vàm, Huyện Phú Tân, Tỉnh Cà Mau
0780-3889050
2000102580
Sầm Huy Bình - Chủ tịch HĐQT
Võ Hùng Cường - Phó Tổng Giám đốc
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
01/11/2012
207.999.270
20.799.927
8.799.927
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 28/07/2017 14:31 Báo cáo quản trị công ty bán niên 2017
    Tổng số 1 bản ghi