Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
C21
CTCP Thế kỷ 21
Số 41 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM, Việt nam
0838.256395
0300978657
Trần Thế Vinh - Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Ngọc Anh Thư - Thành viên HĐQT không điều hành
Bình thường
Hoạt động
01/11/2016
193.363.710
18.138.647
19.336.371
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 25/10/2021 26/10/2021 25/11/2021 Trả cổ tức bằng tiền
2 16/07/2021 19/07/2021 24/07/2021 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
3 04/06/2021 07/06/2021 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
4 30/03/2021 31/03/2021 29/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 06/11/2020 09/11/2020 16/11/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
6 23/10/2020 26/10/2020 10/11/2020 Trả cổ tức bằng tiền
7 24/09/2020 25/09/2020 Trả CP thưởng
8 28/05/2020 29/05/2020 16/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
9 04/03/2020 05/03/2020 12/03/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
    Tổng số 9 bản ghi