Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
C12
CTCP Cầu 12
Số 463 Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
0243 8759413
0100104651
Đào Trọng Nam - Giám đốc
Mai Quý Huân - Thư ký HĐQT
Bình thường
Hoạt động
26/12/2016
48.500.000
4.850.000
4.850.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 18/04/2019 19/04/2019 04/05/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 24/12/2018 25/12/2018 21/01/2019 Họp Đại hội cổ đông bất thường
3 03/09/2018 04/09/2018 21/09/2018 Họp Đại hội cổ đông bất thường
4 27/04/2018 02/05/2018 22/05/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 25/04/2019 10:44 Báo cáo thường niên 2018
2 17/04/2019 14:36 Báo cáo tài chính năm 2018
3 19/04/2018 12:42 Báo cáo thường niên 2017
4 03/04/2018 16:06 Báo cáo tài chính năm 2017
5 21/04/2017 09:28 Báo cáo thường niên 2016
6 14/04/2017 08:49 Báo cáo tài chính năm 2016
    Tổng số 6 bản ghi