Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
BXD
CTCP Vận tải và Quản lý bến xe Đà Nẵng
Phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
0511.376.7428
3203000993
Lê Viết Hoàng - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
Phạm Thị Thu Cúc - Thành viên HĐQT; Kế toán trưởng
Hủy bắt buộc
Hủy giao dịch
09/09/2010
17.365.000
1.736.500
1.736.500
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu