Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
BWS
CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Số 14 Đường 30/4, P9, Tp Vũng Tàu, T.Bà Rịa - Vũng Tàu
02543838324
350010386
Đinh Chí Đức - Chủ tịch HĐQT
Lê Thị Thanh Thủy
Bình thường
Hoạt động
28/11/2017
900.000.000
90.000.000
90.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 15/07/2021 16/07/2021 28/07/2021 Trả cổ tức bằng tiền
2 03/03/2021 04/03/2021 03/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 11/01/2021 12/01/2021 22/01/2021 Trả cổ tức bằng tiền
4 24/09/2020 25/09/2020 Trả CP thưởng
5 24/09/2020 25/09/2020 Trả cổ tức bằng CP
6 21/07/2020 22/07/2020 07/08/2020 Trả cổ tức bằng tiền
7 17/03/2020 18/03/2020 12/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
8 10/12/2019 11/12/2019 24/12/2019 Trả cổ tức bằng tiền
9 26/08/2019 27/08/2019 09/09/2019 Trả cổ tức bằng tiền
10 26/08/2019 27/08/2019 Trả CP thưởng
  Tổng số 11 bản ghi
 • 1
 • 2
 • >
 • >>