Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BWS
CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Số 14 Đường 30/4, P9, Tp Vũng Tàu, T.Bà Rịa - Vũng Tàu
02543838324
350010386
Đinh Chí Đức - Chủ tịch HĐQT
Lê Thị Thanh Thủy
Bình thường
Hoạt động
28/11/2017
800.000.000
80.000.000
80.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 17/03/2020 18/03/2020 12/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 10/12/2019 11/12/2019 24/12/2019 Trả cổ tức bằng tiền
3 26/08/2019 27/08/2019 Trả CP thưởng
4 26/08/2019 27/08/2019 09/09/2019 Trả cổ tức bằng tiền
5 26/08/2019 27/08/2019 Trả cổ tức bằng CP
6 13/03/2019 14/03/2019 11/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
7 27/12/2018 28/12/2018 15/01/2019 Trả cổ tức bằng tiền
8 20/08/2018 21/08/2018 27/08/2018 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
9 23/07/2018 24/07/2018 06/08/2018 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 9 bản ghi