Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BVN
CTCP Bông Việt Nam
69/1/3 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
08 38 992667 - 08 38 99 26 68
0301225328
Trương Văn Dũng - Chủ tịch HĐQT
Trương Văn Dũng - Chủ tịch HĐQT
Bình thường
Hoạt động
11/10/2011
50.000.000
5.000.000
5.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 31/03/2022 01/04/2022 27/04/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 02/04/2021 05/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi