Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BVN
CTCP Bông Việt Nam
69/1/3 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
08 38 992667 - 08 38 99 26 68
0301225328
Trần Anh Hào - Chủ tịch HĐQT, TGĐ
Trần Anh Hào - Chủ tịch HĐQT, TGĐ
Bình thường
Hoạt động
11/10/2011
50.000.000
5.000.000
5.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 14/05/2019 15/05/2019 31/05/2019 Trả cổ tức bằng tiền
2 22/03/2019 25/03/2019 24/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 15/05/2018 16/05/2018 31/05/2018 Trả cổ tức bằng tiền
4 29/03/2018 30/03/2018 26/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi