Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BVL
CTCP BV Land
Số 92 phố Trúc Khê, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
02435560999
0102983609
Lý Tuấn Anh - Tổng giám đốc
Nguyễn Vũ Thiện - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
11/06/2021
573.128.000
57.312.800
22.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 04/08/2022 05/08/2022 08/08/2022 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2 29/03/2022 30/03/2022 28/04/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 17/09/2021 20/09/2021 24/09/2021 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
    Tổng số 3 bản ghi