Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BVG
CTCP Group Bắc Việt
Tầng 1, Số nhà SH01, Tòa nhà B, Khu đô thị mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
024 3877 0742
0100979011
Lê Văn Cường - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc
Tạ Thu Hằng
Bình thường
Hoạt động
20/11/2015
97.509.480
9.750.948
9.750.948
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 08/04/2021 09/04/2021 26/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 25/05/2020 26/05/2020 26/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi