Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BVG
CTCP Đầu tư BVG
Số 53, phố Quang Trung, phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
04.38770742
0100979011
Lê Văn Cường - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc
Tạ Thu Hằng
Bình thường
Hoạt động
20/11/2015
97.509.480
9.750.948
9.750.948
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 25/01/2019 28/01/2019 02/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 23/03/2018 26/03/2018 21/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi