Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BVB
Ngân hàng TMCP Bản Việt
Tòa nhà HM Town số 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP HCM, Việt Nam
1900555596
0301378892
Ngô Quang Trung - Tổng giám đốc
Phạm Anh Tú - Phó Tổng giám đốc
Bình thường
Hoạt động
09/07/2020
3.171.000.000
367.090.000
367.090.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 31/03/2021 01/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 31/12/2020 04/01/2021 08/01/2021 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
3 09/10/2020 12/10/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
4 22/07/2020 23/07/2020 Họp Đại hội cổ đông bất thường
    Tổng số 4 bản ghi