Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BTV
CTCP Dịch vụ Du lịch Bến Thành
Số 82-84 Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
083 822 7788
0301171827
Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên - Tổng giám đốc
Vũ Đình Quân - Tổng giám đốc
Bình thường
Hoạt động
03/03/2017
250.000.000
24.956.600
25.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 08/06/2020 09/06/2020 26/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 09/12/2019 10/12/2019 27/12/2019 Trả cổ tức bằng tiền
3 23/04/2019 24/04/2019 10/05/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 09/04/2019 10/04/2019 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
    Tổng số 4 bản ghi