Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BTR
CTCP Đường sắt Bình Trị Thiên
Số 18 đường Bảo Quốc, Phường Đúc, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
054.3884.100
3300269568
Lê Hồng Hải - Giám đốc
Trương Thị Mai - Kế toán trưởng
Hủy giao dịch
Hủy giao dịch
26/08/2016
18.500.000
1.850.000
1.850.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 09/06/2021 10/06/2021 25/06/2021 Trả cổ tức bằng tiền
2 15/03/2021 16/03/2021 15/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 02/07/2020 03/07/2020 24/07/2020 Trả cổ tức bằng tiền
4 27/04/2020 28/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 19/11/2019 20/11/2019 Họp Đại hội cổ đông bất thường
    Tổng số 5 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 12/03/2021 15:49 Báo cáo thường niên 2020
2 03/03/2021 09:51 Báo cáo tài chính năm 2020
3 01/02/2021 16:57 Báo cáo quản trị công ty năm 2020
4 10/03/2020 13:45 Báo cáo thường niên 2019
5 05/03/2020 10:06 Báo cáo tài chính năm 2019
6 29/03/2019 16:10 Báo cáo thường niên 2018
7 11/03/2019 10:25 Báo cáo tài chính năm 2018
    Tổng số 7 bản ghi