Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
BTH
CTCP Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội
Số 55, Đường K2, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
024 7644795
0100779340
Thạch Anh Đức - Tổng Giám đốc
Thạch Anh Đức - Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
27/09/2017
250.000.000
25.000.000
25.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 25/05/2021 26/05/2021 09/06/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 12/08/2020 13/08/2020 28/08/2020 Họp Đại hội cổ đông bất thường
3 25/05/2020 26/05/2020 12/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 3 bản ghi
  Tổng số 19 bản ghi
 • 1
 • 2
 • >
 • >>