Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BTG
CTCP Bao bì Tiền Giang
Khu phố Trung Lương, Phường 10, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
0273 3855 684
1200568151
Trần Văn Tưởng - Giám đốc
Nguyễn Hồng Nhân - Phó Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
24/03/2010
11.900.000
1.190.000
1.190.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 24/05/2022 25/05/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 27/05/2021 28/05/2021 28/06/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi