Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BTC
CTCP Cơ Khí và Xây Dựng Bình Triệu
207C Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
08 3511 2399
0301888974
Trần Tựu - Chủ tịch HĐQT
Khuất Tùng Phong - Thành viên Hội đồng quản trị
Hủy giao dịch
Hủy giao dịch
28/07/2009
300.000.000
30.000.000
30.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu