Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BSR
CTCP Lọc Hóa dầu Bình Sơn
208 Đại Lộ Hùng Vương, P. Trần Phú, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
0255 3825 825
4300378569
Bùi Minh Tiến - Tổng Giám đốc
Nguyễn Hải Âu - Thành viên HĐQT
Bình thường
Hoạt động
01/03/2018
31.004.996.160
3.100.499.616
244.119.369
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 22/03/2021 23/03/2021 23/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 08/05/2020 11/05/2020 26/05/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 31/03/2020 01/04/2020 24/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 09/01/2020 10/01/2020 03/02/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
    Tổng số 4 bản ghi