Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BSR
CTCP Lọc Hóa dầu Bình Sơn
208 Đại Lộ Hùng Vương, P. Trần Phú, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
0255 3825 825
4300378569
Bùi Minh Tiến - Tổng Giám đốc
Nguyễn Ngọc Anh - Phó Tổng Giám Đốc
Bình thường
Hoạt động
01/03/2018
31.004.996.160
3.100.499.616
244.119.369
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 19/03/2019 20/03/2019 25/03/2019 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2 19/03/2019 20/03/2019 25/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 24/12/2018 25/12/2018 10/01/2019 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
    Tổng số 3 bản ghi