Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
BSA
CTCP Thủy điện Buôn Đôn
Tầng 7, Khách sạn Biệt Điện, Số 01 đường Ngô Quyền, Phường Thắng Lợi , Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
02623891368
6000884487
Trương Hải Quang - Tổng giám đốc
Lê Thị Kiều Vi - Phó phòng Tài chính - Kế toán
Bình thường
Hoạt động
20/08/2018
600.189.420
60.018.942
60.018.942
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 13/11/2020 16/11/2020 26/11/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 19/06/2020 22/06/2020 Trả cổ tức bằng CP
3 12/05/2020 13/05/2020 28/05/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 17/12/2019 18/12/2019 Trả cổ tức bằng CP
5 17/12/2019 18/12/2019 25/12/2019 Trả cổ tức bằng tiền
6 30/05/2019 31/05/2019 20/06/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 6 bản ghi
  Tổng số 18 bản ghi
 • 1
 • 2
 • >
 • >>