Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BOT
CTCP BOT Cầu Thái Hà
Thôn Phú Vật, Xã Tiến Đức, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình
0227.389.1818
1001045855
Ngô Tiến Cương - Chủ tịch HĐQT
Ngô Tiến Cương - Chủ tịch HĐQT
Bình thường
Hoạt động
14/02/2019
485.000.000
59.246.800
48.500.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 03/04/2020 06/04/2020 20/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 12/08/2019 13/08/2019 27/08/2019 Họp Đại hội cổ đông bất thường
3 08/03/2019 11/03/2019 26/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi