Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BMV
CTCP Bột mỳ Vinafood 1
Số 94 Lương Yên, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trung, TP Hà Nội
046278 2448
0107151097
Phùng Thanh Long - Ủy viên HĐQT, Giám đốc
Lê Đình Hiệp - THành viên HĐQT
Bình thường
Giao dịch đặc biệt
06/06/2017
242.000.000
24.200.000
24.200.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 16/11/2020 17/11/2020 26/11/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 13/03/2020 16/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 23/08/2019 26/08/2019 Họp Đại hội cổ đông bất thường
4 24/04/2019 25/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi