Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BMJ
CTCP Khoáng sản miền đông AHP
Số 112/125 ấp Tân Thịnh xã An Bình, huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương
0274 3688 126
3700927878
Nguyễn Bảo Long - Tổng giám đốc
Nguyễn Bảo Long - Tổng giám đốc
Bình thường
Hoạt động
22/12/2009
60.000.000
6.000.000
6.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 24/11/2020 25/11/2020 18/12/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 21/05/2020 22/05/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 19/03/2020 20/03/2020 06/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 14/11/2019 15/11/2019 25/11/2019 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
5 04/09/2019 05/09/2019 27/09/2019 Trả cổ tức bằng tiền
6 02/08/2019 05/08/2019 30/08/2019 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
7 27/03/2019 28/03/2019 18/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 7 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 13/04/2020 08:21 Báo cáo thường niên 2019
2 24/03/2020 15:39 Báo cáo tài chính năm 2019
3 27/03/2019 08:50 Báo cáo thường niên 2018
4 13/03/2019 08:58 Báo cáo tài chính năm 2018
5 29/03/2018 16:14 Báo cáo thường niên 2017
6 12/03/2018 14:22 Báo cáo tài chính năm 2017
    Tổng số 6 bản ghi