Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BMJ
CTCP Khoáng sản miền đông AHP
Số 112/125 ấp Tân Thịnh xã An Bình, huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương
06503.688126
3700927878
Nguyễn Hải Đăng - Tổng giám đốc
VŨ ĐÌNH ĐÁNG - Tổng giám đốc
Bình thường
Giao dịch đặc biệt
22/12/2009
60.000.000
6.000.000
6.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 14/11/2019 15/11/2019 25/11/2019 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2 04/09/2019 05/09/2019 27/09/2019 Trả cổ tức bằng tiền
3 02/08/2019 05/08/2019 30/08/2019 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
4 27/03/2019 28/03/2019 18/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 29/05/2018 30/05/2018 20/06/2018 Trả cổ tức bằng tiền
6 29/03/2018 30/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 6 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 27/03/2019 08:50 Báo cáo thường niên 2018
2 13/03/2019 08:58 Báo cáo tài chính năm 2018
3 29/03/2018 16:14 Báo cáo thường niên 2017
4 12/03/2018 14:22 Báo cáo tài chính năm 2017
5 21/06/2017 09:26 Ký hợp đồng kiểm toán năm 2017
6 11/04/2017 09:12 Báo cáo thường niên 2016
7 21/03/2017 16:50 Báo cáo tài chính năm 2016
    Tổng số 7 bản ghi