Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BLW
CTCP Cấp nước Bạc Liêu
Số 92, đường Lê Duẩn, Khóm 7, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam
0781 382 7777
1900605680
Võ Minh Trang - Chủ tịch HĐQT
Võ Ái Hương - Nhân viên kế toán
Bình thường
Hoạt động
19/10/2018
111.688.000
11.168.800
11.168.800
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 25/08/2022 26/08/2022 12/09/2022 Trả cổ tức bằng tiền
2 08/06/2022 09/06/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 14/10/2021 15/10/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 31/03/2021 01/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 16/03/2021 17/03/2021 29/03/2021 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 5 bản ghi