Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BLT
CTCP Lương thực Bình Định
Số 557-559, Đường Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn, Bình Định
056 3822456
4100259042
Phạm Văn Nam - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc
Phạm Văn Nam - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc
Bình thường
Hoạt động
10/07/2017
40.000.000
4.000.000
4.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 31/05/2019 03/06/2019 18/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền
2 28/03/2019 29/03/2019 26/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 01/06/2018 04/06/2018 25/06/2018 Trả cổ tức bằng tiền
4 13/04/2018 16/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 18/03/2019 11:09 Báo cáo tài chính năm 2018
2 12/03/2019 10:35 Báo cáo thường niên 2018
3 21/03/2018 13:49 Báo cáo tài chính năm 2017
4 14/03/2018 09:39 Báo cáo thường niên 2017
    Tổng số 4 bản ghi