Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BLN
CTCP Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh
Km 15+200 Quốc lộ 1A, Thôn Yên Phú, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội
043.6866506
0106953041
Nguyễn Hữu Yên - Giám đốc
NguyễnThị Thanh Vân - Kế toán trưởng
Bình thường
Giao dịch đặc biệt
09/09/2016
50.000.000
5.000.000
5.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 29/07/2019 30/07/2019 19/08/2019 Trả cổ tức bằng tiền
2 17/04/2019 18/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 26/09/2018 27/09/2018 08/10/2018 Trả cổ tức bằng tiền
4 30/03/2018 02/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi