Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BLN
CTCP Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh
Km 15+200 Quốc lộ 1A, Thôn Yên Phú, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội
043.6866506
0106953041
Ninh Đức Thọ - Giám đốc
NguyễnThị Thanh Vân - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
09/09/2016
50.000.000
5.000.000
5.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 22/03/2021 23/03/2021 23/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 09/06/2020 10/06/2020 20/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 13/04/2020 14/04/2020 24/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi