Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BHT
CTCP Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC
Số 99 Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội
04 6286 5483
0200630129
Nguyễn Văn Thưởng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
Tạ Văn Tú - Thư ký Hội đồng quản trị
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
08/06/2018
60.000.000
4.565.000
4.565.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 23/05/2019 24/05/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 19/09/2018 20/09/2018 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
    Tổng số 2 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 03/05/2019 13:56 Báo cáo thường niên 2018
2 02/04/2019 10:03 Báo cáo tài chính năm 2018
    Tổng số 2 bản ghi