Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BDT
CTCP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp
Số 03, Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
0277 3858 959
1400101396
Nguyễn Hữu Phước - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc
Phạm Minh Nghĩa - Phó Tổng Giám Đốc Công ty
Bình thường
Hoạt động
06/09/2017
386.000.000
38.595.400
38.600.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 01/10/2021 04/10/2021 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2 13/05/2021 14/05/2021 18/06/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 29/04/2021 04/05/2021 20/05/2021 Trả cổ tức bằng tiền
4 27/07/2020 28/07/2020 17/08/2020 Trả cổ tức bằng tiền
5 10/06/2020 11/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi