Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BDT
CTCP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp
Số 03, Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
0277 3858 959
1400101396
Nguyễn Hữu Phước - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc
Phạm Minh Nghĩa - Phó Tổng Giám Đốc Công ty
Bình thường
Hoạt động
06/09/2017
386.000.000
38.600.000
38.600.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 22/08/2019 23/08/2019 Họp Đại hội cổ đông bất thường
2 20/06/2019 21/06/2019 09/07/2019 Trả cổ tức bằng tiền
3 14/03/2019 15/03/2019 27/03/2019 Trả cổ tức bằng tiền
4 14/03/2019 15/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 12/11/2018 13/11/2018 30/11/2018 Họp Đại hội cổ đông bất thường
6 25/05/2018 28/05/2018 12/06/2018 Trả cổ tức bằng tiền
7 18/04/2018 19/04/2018 11/05/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
8 30/01/2018 31/01/2018 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
    Tổng số 8 bản ghi