Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BCP
CTCP Dược Enlie
Đường NA6, Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, Phường Mỹ Phước, TX Bến Cát, Tỉnh Bình Dương
0274 355 3326
37006838163
An Mạnh Hùng - Tổng giám đốc
Lê Sỹ Tuấn - Giám đốc sản xuất
Bình thường
Hoạt động
14/09/2015
60.000.000
6.000.000
6.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 20/04/2021 22/04/2021 22/06/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 30/03/2020 31/03/2020 20/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi