Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BCM
Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP
Số 8, đường Hùng Vương, Phường Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
0274.3822655
3700145020
Phạm Ngọc Thuận - Tổng Giám đốc
Nguyễn Văn Hoàng - Phó Tổng giám đốc
Bình thường
Hoạt động
21/02/2018
10.350.000.000
1.035.000.000
1.035.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 27/06/2019 28/06/2019 01/08/2019 Trả cổ tức bằng tiền
2 13/05/2019 14/05/2019 06/06/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 18/02/2019 19/02/2019 25/02/2019 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
    Tổng số 3 bản ghi