Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BBT
CTCP Bông Bạch Tuyết
550 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, TP. HCM
0283 765 2516
0300715584
Phạm Xuân Đồng - Tổng giám đốc
Phạm Xuân Đồng - Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
12/06/2018
98.000.000
9.800.000
9.800.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 03/04/2020 06/04/2020 28/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 14/05/2019 15/05/2019 06/06/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi
    Tổng số 5 bản ghi