Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
BAM
CTCP Khoáng sản và Luyện kim Bắc Á
Tổ 12, P. Nguyễn Thị Minh Khai, TX. Bắc Kạn, Bắc Kạn
0281 387 8678
4700149122
Hứa Trung Sỹ - Giám đốc
Nguyễn Thị Hoa - Kế toán trưởng
Đình chỉ giao dịch
Hủy giao dịch
15/11/2016
768.000.000
30.000.000
30.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu