Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BAL
CTCP Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát
Số 38 Đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng
0225 3837 257
0200159453
Đoàn Thị Thu Huyền - Giám đốc
Vũ Thị Ngọc Bích - Nhân viên phòng tổ chức hành chính
Bình thường
Hoạt động
12/01/2018
20.000.000
2.000.000
2.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 31/03/2021 01/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 26/05/2020 27/05/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 03/03/2020 04/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi