Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BAB
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á
Số 117, đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
02383844277
2900325526
Thái Hương - Tổng giám đốc
Chu Nguyên Bình - Phó Tổng giám đốc
Bình thường
Hoạt động
28/12/2017
7.085.000.000
708.500.000
708.500.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 07/09/2020 08/09/2020 Trả cổ tức bằng CP
2 31/03/2020 01/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 02/04/2019 03/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi