Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
B82
CTCP 482
Số 155 Đường Trường Chinh – TP.Vinh – Tỉnh Nghệ An
0383.853200
2900324346
Trần Văn Long - Giám đốc
Phan Sỹ HÙng - Kế toán trưởng
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
31/08/2018
50.000.000
5.000.000
5.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu