Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
AVF
CTCP Việt An
Quốc lộ 91, khóm Thạnh An, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên
0296-3932258
1600720555
Ngô Văn Thu - Tổng Giám đốc
Tống Duy Minh - Chủ tịch HĐQT
Hạn chế giao dịch
Hoạt động
18/06/2015
433.380.000
43.338.000
43.338.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 31/07/2020 03/08/2020 16/08/2020 Họp Đại hội cổ đông bất thường
2 05/06/2020 08/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 30/05/2019 31/05/2019 17/06/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi