Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
ATB
CTCP An Thịnh
Số 11, tổ 8A, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam
0209 655 8899
4700145463
Ngô Huy Vinh - Giám đốc
Nguyễn Đình Thắng - Ủy viên HĐQT, Phó giám đốc
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
25/08/2017
138.840.000
13.884.000
13.884.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 01/07/2022 04/07/2022 25/07/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 22/10/2021 25/10/2021 08/11/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi