Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
ASD
CTCP Sông Đà Hà Nội
Tòa nhà sông Đà,đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
0462659598
0104798552
Đoàn Ngọc Ly - Tổng giám đốc
Đỗ Giáp Tý - Thư ký HĐQT
Hủy giao dịch
Hủy giao dịch
27/10/2014
45.000.000
4.500.000
4.500.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 06/04/2021 07/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 30/12/2020 31/12/2020 08/01/2021 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
3 19/03/2020 20/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 19/04/2021 10:26 Báo cáo thường niên 2020
2 13/04/2021 14:17 Báo cáo tài chính năm 2020
3 09/02/2021 09:48 Báo cáo quản trị công ty năm 2020
4 22/04/2020 16:40 Báo cáo thường niên 2019
5 03/04/2020 10:38 Báo cáo tài chính năm 2019
6 22/04/2019 15:29 Báo cáo thường niên 2018
7 04/04/2019 16:28 Báo cáo tài chính năm 2018
    Tổng số 7 bản ghi