Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
ASD
CTCP Sông Đà Hà Nội
Tòa nhà sông Đà,đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
0462659598
0104798552
Đoàn Ngọc Ly - Tổng giám đốc
Trần Văn Thanh - Thư ký HĐQT
Bình thường
Hoạt động
27/10/2014
40.000.000
4.000.000
4.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 30/12/2020 31/12/2020 08/01/2021 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
2 19/03/2020 20/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 18/03/2019 19/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 22/04/2020 16:40 Báo cáo thường niên 2019
2 03/04/2020 10:38 Báo cáo tài chính năm 2019
3 22/04/2019 15:29 Báo cáo thường niên 2018
4 04/04/2019 16:28 Báo cáo tài chính năm 2018
5 11/04/2018 13:31 Báo cáo thường niên 2017
6 05/04/2018 10:59 Báo cáo tài chính năm 2017
7 30/01/2018 14:57 Báo cáo quản trị công ty năm 2017
    Tổng số 7 bản ghi