Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
ASA
CTCP ASA
Ấp Kim Ngưu, Xã Tân Tiến, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
024 6327 5775
0500471991
Phạm Trung Kiên - TGĐ
Nguyễn Đình Hùng - chủ tịch HDQT
Hạn chế giao dịch
Hoạt động
21/06/2019
100.000.000
10.000.000
10.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 22/06/2020 23/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 1 bản ghi