Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
ASA
CTCP ASA
Tầng 5, Tòa nhà Nam Long, Số 66A phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
024 3386 7040
0500471991
Nguyễn Khoa Đức - Tổng Giám đốc
Phạm Thu Phương - Trưởng phòng hành chính nhân sự
Đình chỉ giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
21/06/2019
100.000.000
10.000.000
10.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 26/07/2021 27/07/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 26/05/2021 27/05/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi