Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
APF
CTCP Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi
Số 48 Phạm Xuân Hòa, Phường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi
0255.3827308
4300321643
Võ Văn Danh - Chủ tịch HĐQT
Võ Văn Danh - Chủ tịch HĐQT
Bình thường
Hoạt động
08/06/2017
200.077.840
20.007.784
20.007.784
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 15/06/2021 16/06/2021 Trả cổ tức bằng CP
2 27/05/2021 28/05/2021 11/06/2021 Trả cổ tức bằng tiền
3 23/03/2021 24/03/2021 17/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 25/12/2020 28/12/2020 15/01/2021 Trả cổ tức bằng tiền
5 24/07/2020 27/07/2020 Trả cổ tức bằng CP
6 29/06/2020 30/06/2020 17/07/2020 Trả cổ tức bằng tiền
7 15/05/2020 18/05/2020 06/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
8 24/04/2020 27/04/2020 13/05/2020 Trả cổ tức bằng tiền
9 07/04/2020 08/04/2020 25/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 9 bản ghi