Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
APF
CTCP Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi
Số 48 Phạm Xuân Hòa, Phường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi
0255.3827308
4300321643
Võ Văn Danh - Chủ tịch HĐQT
Võ Văn Danh - Chủ tịch HĐQT
Bình thường
Hoạt động
08/06/2017
181.891.460
18.189.146
18.189.146
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 24/07/2020 27/07/2020 Trả cổ tức bằng CP
2 29/06/2020 30/06/2020 17/07/2020 Trả cổ tức bằng tiền
3 15/05/2020 18/05/2020 06/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 24/04/2020 27/04/2020 13/05/2020 Trả cổ tức bằng tiền
5 07/04/2020 08/04/2020 25/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
6 28/05/2019 29/05/2019 Trả cổ tức bằng CP
7 17/05/2019 20/05/2019 05/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền
8 02/04/2019 03/04/2019 12/04/2019 Trả cổ tức bằng tiền
9 02/04/2019 03/04/2019 20/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 9 bản ghi