Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
APF
CTCP Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi
Số 48 Phạm Xuân Hòa, Phường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi
055.3822536
4300321643
Võ Văn Danh - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc
Võ Văn Danh - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc
Bình thường
Hoạt động
08/06/2017
165.358.870
16.535.887
16.535.887
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 28/05/2019 29/05/2019 Trả cổ tức bằng CP
2 17/05/2019 20/05/2019 05/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền
3 02/04/2019 03/04/2019 20/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 02/04/2019 03/04/2019 12/04/2019 Trả cổ tức bằng tiền
5 11/06/2018 12/06/2018 Trả cổ tức bằng CP
6 17/05/2018 18/05/2018 01/06/2018 Trả cổ tức bằng tiền
7 26/03/2018 27/03/2018 15/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 7 bản ghi