Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
ANT
CTCP Rau quả Thực phẩm An Giang
69-71-73 Nguyễn Huệ, Phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, An Giang
0763841196
1600230014
Nguyễn Ngọc Vinh - Tổng Giám đốc
Nguyễn Ngọc Thiên Tâm - Thư ký
Bình thường
Hoạt động
22/12/2016
60.000.000
6.000.000
6.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 05/06/2020 08/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 10/04/2020 13/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 13/02/2020 14/02/2020 Họp Đại hội cổ đông bất thường
4 22/03/2019 25/03/2019 24/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 25/12/2018 26/12/2018 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
    Tổng số 5 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 21/04/2020 14:37 Báo cáo thường niên 2019
2 08/04/2020 11:01 Báo cáo tài chính năm 2019
3 04/04/2019 16:49 Báo cáo tài chính năm 2018
4 16/05/2018 08:53 Báo cáo tài chính năm 2017
    Tổng số 4 bản ghi