Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
ANT
CTCP Rau quả Thực phẩm An Giang
69-71-73 Nguyễn Huệ, Phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, An Giang
0296 3841 460 - 3841196
1600230014
Nguyễn Hoàng Minh - Tổng Giám đốc
Huỳnh Trọng Toàn - Trưởng nhóm IT
Bình thường
Hoạt động
22/12/2016
80.000.000
8.000.000
6.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 31/08/2022 05/09/2022 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2 04/04/2022 05/04/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 30/03/2021 31/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 3 bản ghi
  Tổng số 12 bản ghi
 • 1
 • 2
 • >
 • >>