Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
ALV
CTCP Đầu tư Phát triển hạ tầng ALV
VPĐD: Số 05 Thân Cảnh Phúc- Q. Hải Châu- TP Đà Nẵng -
05113.789.766
3300529819
Bùi Minh Trường - Tổng Giám đốc
Đinh Hải Nam - Thành viên BKS
Hạn chế giao dịch
Hoạt động
21/06/2019
56.579.360
5.657.936
5.657.936
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 11/12/2019 12/12/2019 Họp Đại hội cổ đông bất thường
    Tổng số 1 bản ghi