Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
ALV
CTCP Xây dựng ALVICO
Đường Trường Sơn, tổ 3, tổ dân phố 5, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế
05113.789.766
3300529819
Bùi Minh Trường - Tổng Giám đốc
Lê Thị Thảo - Nhân viên
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
21/06/2019
56.579.360
5.657.936
5.657.936
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 02/04/2021 05/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 30/03/2020 31/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 11/12/2019 12/12/2019 Họp Đại hội cổ đông bất thường
    Tổng số 3 bản ghi