Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
AGX
CTCP Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn
58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3
(84.8) 3930.4464
0301042973
Ngô Bình Long - Tổng giám đốc
Cao Xuân Cường - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
14/09/2015
108.000.000
10.800.000
10.800.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 27/05/2021 28/05/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 16/07/2020 17/07/2020 29/07/2020 Trả cổ tức bằng tiền
3 30/03/2020 31/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 04/11/2019 05/11/2019 14/11/2019 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 4 bản ghi