Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
AGX
CTCP Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn
58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3
(84.8) 3930.4464
0301042973
Ngô Bình Long - Tổng giám đốc
Cao Xuân Cường - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
14/09/2015
108.000.000
10.800.000
10.800.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 26/09/2022 27/09/2022 05/10/2022 Trả cổ tức bằng tiền
2 15/08/2022 16/08/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 15/08/2022 16/08/2022 23/08/2022 Trả cổ tức bằng tiền
4 27/05/2021 28/05/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi