Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
AGP
CTCP Dược phẩm Agimexpharm
27, Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
0763.856.960
1600699279
Nguyễn Văn Kha - Tổng Giám đốc
Dương Ánh Ngọc - Nhân viên kế toán
Bình thường
Hoạt động
06/10/2015
128.351.770
12.835.177
12.835.177
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 12/07/2019 15/07/2019 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
2 12/07/2019 15/07/2019 05/08/2019 Trả cổ tức bằng tiền
3 21/02/2019 22/02/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 09/05/2018 10/05/2018 Trả cổ tức bằng CP
5 02/03/2018 05/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 22/02/2019 10:44 Báo cáo thường niên 2018
2 19/02/2019 14:29 Báo cáo tài chính năm 2018
3 10/04/2018 15:52 Báo cáo tài chính năm 2017
4 05/03/2018 16:32 Báo cáo thường niên 2017
5 04/04/2017 15:16 Báo cáo thường niên 2016
6 04/04/2017 14:54 Báo cáo tài chính năm 2016
    Tổng số 6 bản ghi