Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
AGP
CTCP Dược phẩm Agimexpharm
27, Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
0763.856.960
1600699279
Nguyễn Văn Kha - Tổng Giám đốc
Lê Minh Ngọc - Trợ lý Ban Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
06/10/2015
179.692.470
17.969.247
17.969.247
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 06/05/2022 09/05/2022 19/05/2022 Trả cổ tức bằng tiền
2 14/03/2022 15/03/2022 11/04/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 17/12/2021 20/12/2021 28/12/2021 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
4 03/08/2021 04/08/2021 20/08/2021 Trả cổ tức bằng tiền
5 16/04/2021 19/04/2021 17/05/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
6 10/03/2021 11/03/2021 07/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
7 15/09/2020 16/09/2020 23/09/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
8 28/08/2020 31/08/2020 16/09/2020 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 8 bản ghi