Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
AG1
CTCP 28.1
Số 3 Nguyễn Oanh, Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
028838940914
0304484232
Nguyễn Thanh Huyền - Giám đốc
Lê Mai Dung - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
10/01/2018
48.633.860
4.863.386
4.863.386
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 29/09/2020 30/09/2020 14/10/2020 Họp Đại hội cổ đông bất thường
2 19/06/2020 22/06/2020 10/07/2020 Trả cổ tức bằng tiền
3 24/03/2020 25/03/2020 12/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 19/04/2019 22/04/2019 03/05/2019 Trả cổ tức bằng tiền
5 11/03/2019 12/03/2019 07/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 09/04/2020 08:36 Báo cáo thường niên 2019
2 23/03/2020 10:14 Báo cáo tài chính năm 2019
3 19/04/2019 14:23 Báo cáo thường niên 2018
4 29/03/2019 09:25 Báo cáo tài chính năm 2018
5 02/04/2018 11:42 Báo cáo thường niên 2017
6 12/03/2018 13:57 Báo cáo tài chính năm 2017
    Tổng số 6 bản ghi