Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
AFX
CTCP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang
Số 2045, đường Trần Hưng Đạo, khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang
0296.3932963
1600194461
Nguyễn Thanh Xuân - Tổng giám đốc
Phạm Ngọa Long - Phó Tổng giám đốc
Bình thường
Hoạt động
02/12/2016
350.000.000
35.000.000
35.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 01/06/2020 02/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 30/03/2020 31/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 14/05/2019 15/05/2019 12/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền
4 22/03/2019 25/03/2019 12/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi