Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
AFX
CTCP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang
Số 2045, đường Trần Hưng Đạo, khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang
0296.3932963
1600194461
Đặng Quang Thái - Chủ tịch HĐQT
Phạm Thị Ngọc Diễm - Trưởng Phòng Tổng Hợp
Bình thường
Hoạt động
02/12/2016
350.000.000
35.000.000
35.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 12/03/2021 15/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 07/01/2021 08/01/2021 Họp Đại hội cổ đông bất thường
3 01/06/2020 02/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 30/03/2020 31/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi