Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
AFC
CTCP Nông Lâm Nghiệp Bình Dương
Khu phố 2, Thị Trấn Phước Vĩnh, Huyện PHú Giáo, Tỉnh Bình Dương
0650. 3674955
3701815415
Bùi Văn Phương - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc
Bùi Văn Phương - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc
Hủy giao dịch
Hủy giao dịch
12/06/2017
106.883.630
10.688.363
10.688.363
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 27/03/2020 30/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 1 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 05/05/2020 17:09 Báo cáo thường niên 2019
2 06/04/2020 11:14 Báo cáo tài chính năm 2019
3 23/04/2019 09:45 Báo cáo thường niên 2018
4 04/04/2019 16:45 Báo cáo tài chính năm 2018
    Tổng số 4 bản ghi